Rekolekcje "ZACHARIASZ I ELŻBIETA"

  

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „GALILEA” zaprasza na rekolekcje - weekend we dwoje „ZACHARIASZ i ELŻBIETA” do Turna nad Pilicą w dniach 8 – 10 czerwca 2018 r.

Celem rekolekcji jest odnowienie jedności małżeńskiej, aby ponownie nauczyć się rozmawiać i rozumieć. Jest to czas przeznaczony dla każdej pary bez wyjątku, bez względu na wiek i staż małżeński. 

Zapisy do 5 czerwca, ale nie czekajcie tak długo. Szczegóły na stronie internetowej www.radom.galilea, naszym facebooku, plakatach i ulotkach. To dobra inwestycja na przyszłość.

Prosimy o udostępnienie tego wydarzenia na Waszym fanpage'u, stronie internetowej, gazetce etc: https://www.facebook.com/events/185876085553690/?ti=cl

Zapisy i szczegóły: http://www.radom.galilea.pl/kurs-dla-malzenstw-zachariasz-i-elzbieta-1

 

Małgorzata i Sławomir Skrok - koordynatorzy kursu

 

Wyniki konkursów: plastycznego i literackiego

"W dużej rodzinie miłość nie zginie"

              

 

Wyniki konkursu plastycznego:

Kategoria - klasa O i I

I miejsce        CIEŚLIK MAGDALENA z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy PSP 18, Radom;

I miejsce       KIJAK KRZYSZTOF z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy PSP 18 w Radomiu;

II miejsce      PYTLAS ZUZANNA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu;

II miejsce      MASTALERZ ŁUCJA z Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 34 w Radomiu;

III miejsce     WOJCIECHOWSKA JULIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu;

III miejsce     PROKOP ALEKSANDRA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Radomiu.

 

Kategoria – klasy II – III

I miejsce       CZUBAK KLAUDIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Radomiu;

I miejsce       WÓJCICKI KRYSTIAN z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu;

II miejsce      SZYMAŃSKA ZUZANNA z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu;

II miejsce      BARANEK HUBERT z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu;

III miejsce     TARKA MAJA z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy PSP 18 w Radomiu;

III miejsce     KANIA ALEKSANDRA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu.

 

Kategoria - klasy IV– VII

I miejsce       WOJCIECHOWSKI KAROL z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej;

I miejsce       SAWICKI FILIP z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu;

II miejsce      CICHOSZ ALICJA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu;

II miejsce      PYSZCZEK ANNA z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych SP nr 16;

III miejsce     TOMCZYK BARTŁOMIEJ z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu;

III miejsce     JARMUŁOWICZ OLA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu.

Wyróżnienie   KOSTRZEWA ALEKSANDRA z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

w Radomiu.

 

Kategoria – klasa I - III Gimnazjum

 

I miejsce       WĘGRZYN GABRIELA z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu;

II miejsce      DĘBSKA NATALIA z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu.

 

Wyniki konkursu literackiego:

 

I miejsce       PIWOWARCZYK WIKTORIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu;

II miejsce       LIPIŃSKI JAN KRZYSZTOF z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu;

III miejsce –  ZYCHEWICZ NATALIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu.

Komisja w składzie:

 

Przewodniczący komisji- ks. Sławomir Adamczyk.

Członkowie: Małgorzata Górka, Krystyna Majdańska, Bożena Sałek.

Na konkurs plastyczny napłynęło 152 prace uczniów z 17 szkół i 6 prac literackich.

Odbiór nagród w dniu marszu – 20 maja 2018 r.

Początek marszu - Msza św. w kościele św. Jana w Radomiu o godz. 15.00.

 

Marsz dla Życia i Rodziny

 

Apel w obronie życia człowieka

 

 

Komitet organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny w składzie: Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Bractwo Kurkowe św. Sebastiana – Radom, Civitas Christiana – Oddział w Radomiu, Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Radomskiej, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Prawica Rzeczpospolitej, Radomskie Rady Rycerze Kolumba, Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Radomskiej, Ruch Światło-Życie - Domowy Kościół, Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, Szkoła Nowej Ewangelizacjizwraca się z prośbą zbieranie podpisów pod Apelem w obronie życia człowieka.

Skierowany jest on do parlamentarzystów Ziemi Radomskiej o uchwalenie ustawy broniącej życia człowieka, którą poparło ponad 830 tys. osób. Apel ma być wyraźnym i mocnym głosem w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję”.

Apel może podpisać każdy, niepotrzebne są żadne dokumenty, wystarczy zwykły podpis, może być nawet nieczytelny.

Zebrane podpisy prosimy dostarczyć do Komitetu Organizacyjnego Radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny, Radom, ul. Malczewskiego 1, tel. 48 340 62 35 do dnia 18 maja br. lub przynieść na Marsz dla Życia i Rodziny w dniu 20 maja br.

 

 

Informacje dotyczące zbierania podpisów poparcia apelu w obronie życia człowieka.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komitet Organizacyjny Radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 1.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji "Apelu w obronie życia człowieka" - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Apel razem z podpisami zostanie przekazany parlamentarzystom Ziemi Radomskiej.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wyrażonej zgody,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Pielgrzymka do św. Joanny Beretty Molla

 

Katechizacja przedmałżeńska